Thông tư 39

Hộ kinh doanh không được phép vay vốn ngân hàng từ ngày 15/03/2017 ?

      Chức năng bình luận bị tắt ở Hộ kinh doanh không được phép vay vốn ngân hàng từ ngày 15/03/2017 ?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng… Read more »