Vay tiền theo Bảo hiểm Xã hội Lãi suất, thủ tục, điều kiện ?

      Chức năng bình luận bị tắt ở Vay tiền theo Bảo hiểm Xã hội Lãi suất, thủ tục, điều kiện ?

Theo Quyết định này, Vay tiền theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được phép triển khai hoạt động cho vay vốn ngân hàng Nhà nước và đối với Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đối với ngân sách Nhà nước, mức cho vay do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định căn cứ vào nhu cầu vay vốn của ngân sách Nhà nước và phương án đầu tư trong năm đã được Hội đồng quản lý phê duyệt.

Liên hệ vay vốn: 0947.560.493 (Mr. Trí)
Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng,..

Thời hạn cho vay tín chấp tiêu dùng được tính kể từ ngày cho vay đến ngày thu nợ; thời hạn cho vay cụ thể của từng hợp đồng cho vay do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Tài chính thỏa thuận nhưng tối đa không quá 10 năm; Lãi suất cho vay bằng lãi suất trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn phát hành tại thời điểm cho vay.

Trường hợp tại thời điểm cho vay tiền bảo hiểm không đấu thầu hoặc bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn, thì lãi suất sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định; Thu hồi nợ gồm tiền gốc thanh toán một lần khi đến hạn; tiền lãi được thanh toán hàng năm; thời điểm thanh toán lãi vào ngày tròn năm tính từ khi Bộ Tài chính nhận được vốn vay.

Vay tiền theo bảo hiểm là hình thức vay rất phổ biến hiện nay

Ưu tiên vốn đầu tư theo hình thức mua trái phiếu, tín phiếu, công trái của Nhà nước và cho vay tiền không thế chấp đối với ngân sách nhà nước. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm cân đối nguồn vốn để thực hiện các biện pháp bảo toàn và tăng trưởng các quỹ bảo hiểm trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng cho vay tiền theo bao hiểm xã hội, bên vay có quyền trả lại vốn trước hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi đối với thời hạn cho vay còn lại của hợp đồng cho vay tương ứng với số tiền gốc trả nợ trước hạn và lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại thời điểm trả nợ trước hạn; Đến hạn trả nợ gốc, nếu bên vay có nhu cầu gia hạn nợ hoặc vay lại thì phải có văn bản đề nghị, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét giải quyết.

Căn cứ đề nghị của bên vay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét gia hạn nợ một lần với thời hạn tối đa không quá 6 (sáu) tháng hoặc cho vay lại; thủ tục cho vay lại thực hiện như cho vay lần đầu. Việc cho vay phải được lập thành hợp đồng. Bộ Tài chính quy định thủ tục cho vay tín chấp, nội dung và mẫu hợp đồng cho vay bằng sổ bảo hiểm.

Hỗ trợ vay vốn cho khách hàng sử dụng bảo hiểm của một trong các công ty bảo hiểm sau: Prudential Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ, Manulife Việt Nam, AIA Việt Nam, Chubb Life Việt Nam, Dai-ichi Life Việt Nam, Sun Life Việt Nam, Prévoir Việt Nam, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam, Bảo hiểm Hanwha Life, Bảo hiểm nhân thọ Generali, Vietinbank Aviva, Vietcombank – Cardif, Cathay life, Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam, Phú Hưng life, BIDV Metlife…

Liên hệ vay vốn: 0947.560.493 (Mr. Trí)
Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng,..

Bình luận

comments