Vay tín chấp

Vay tín chấp là hình thức cho vay tiền mặt mà không cần bất kỳ tài sản nào đảm bảo khoản vay. Khoản vay tín chấp được duyệt dựa trên hồ sơ chứng minh thu nhập của khách hàng: Như lương, hóa đơn tiền tiện thanh toán hàng tháng, Cavet xe chính chủ, đứng tên thanh toán bảo hiểm nhân thọ. (Tìm hiểu thêm vay tín chấp là gì ?)

Ngoài ra nếu khách hàng đã có dư nợ tại tổ chức tín dụng thì khoản vay tín chấp cũng dựa vào lịch sử trả nợ của khách hàng, năng lực trả nợ của khách hàng tốt.

Vay tín chấp thường phục vụ cho mục đích tiêu dùng, kinh doanh và được trả góp hàng tháng.

Các sản phẩm vay phổ biến: Vay theo lương bao gồm lương chuyển khoản, tiền mặt, vay theo bảo hiểm nhân thọ, vay không thế chấp bằng hóa đơn điện, vay tiêu dùng bằng cavet xe máy,….

Về lãi suất vay tín chấp thường cao hơn mức lãi vay suất vay thế chấp ngân hàng do độ rủ ro gói vay tín chấp cao hơn, khách không có thế chấp tài sản.